Szent Imrés házascsoportok bemutatása

A házascsoport célja, hogy a közös értékrenddel és hitélettel rendelkező házaspárok közösségben találkozhassanak, házasságukat segítő témákat feldolgozzanak, melynek során beszélgetésekkel, tanuságtételekkel segítik és támogatják egymást. Ezeken az alkalmakon hasonló élethelyzetben lévő házaspárokkal beszélgetve megélhetjük, hogy nem csak nekünk vannak problémáink, és a hitéletbeli növekedésben is segíteni tudjuk egymást.

A közösségünkben jelenleg 4 csoport “csokorban” működik csoportonként 8-10 fővel (4-5 házaspár). Az alkalmakon szinte mindig majdnem teljes létszámmal jelennek meg a csoportok, hiszen ezek az időpontok előre egyeztetettek, időben be tudják tervezni a családok a programjukba.

A házaspárok korosztálya közel azonos középkorosztály, a családokban élő gyermekek korosztálya viszont eltérő. Vannak akik még pici vagy kisgyermekekkel kapcsolódnak, van akiknek már nagyobb gyermekei a kamaszkor vége felé járnak.

A házascsoportok havi 1 alkalommal találkoznak minden hónap 4. vasárnapján délután 15.30-18.00 időtartamban a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában illetve családoknál egyeztetett helyszínen.

A találkozásokon az atyák is jelen vannak, a közösen meghallgatott előadás után kiscsoportokban beszélgetünk a felvezetett témáról. Az állandó összetételű kiscsoportokba is bekapcsolódnak az atyák, minden alkalommal másik csoporthoz.

Helyszín tehát 2 havonta az Óvoda, 2 havonta családoknál. A családoknál tartandó alkalmakon is közösen online bekapcsolódunk az egy időben kezdett imádsághoz és témafelvezetéshez.

Az alkalom mindig közös imádsággal kezdődik és azzal is zárul.
A csoportokat kijelölt csoportvezetők képviselik és vezetik, akik külön konzultálnak minden alkalommal a jelen lévő atyával.

Az alkalmak témájából előadással mindig egy házaspár vagy atya készül, ez is havonta változik, mindig más csoportból és más házaspár készül.
Az Óvodában tartandó alkalmainkon gyermekfelügyeletet is biztosítunk a kisebb gyermekes családoknak közösségünk fiataljai szolgálatával, segítségével.

Ezenkívül van a közösségünkben két régebb óta működő csoport akik a 4 csoport közös alkalmaihoz és tematikájához nem kapcsolódnak, ők egyénileg családoknál találkoznak, de ők is a plébánia aktív résztvevői, ők jellemzően már nagykamasz vagy felnőtt gyermekes családok, házaspárok.

A fent említett csoportokban jelenleg a bizalmi megosztási szempontok miatt nem lenne előnyös a nagyobb létszám. Időnként van lemorzsolódás, ilyenkor tudnak újak is bekapcsolódni, ugyanakkor bármikor van lehetőség új csoport elindítására: 2-3 házaspár már elegendő, hogy külön csoporttá alakuljanak. Célszerű ezt szeptembertől indítani és a közös alkalmainkba bekapcsolódni. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna újonnan alakult csoporthoz, vagy esetleg olyan már meglévő csoporthoz, ahol éppen várnak új tagot. A kapcsolatot Laci atyával kell felvenni, aki segít, hogy egymásra találjanak az érdeklődő házaspárok akár új, akár meglévő közösséghez csatlakozva.

Keressétek bizalommal Dr. Farkas László plébános atyánkat! Dr. Farkas László atya

hazascsoportok