Betegek kenete, betegek látogatása otthonukban/kórházban

Betegek kenete

A betegek kenete a gyógyulás szentsége, sokan tévesen utolsó kenetként ismerik, s azt gondolják, ha kihívják a papot, a beteg megijed. Egyik fontos kötelességünk, hogy haldoklóhoz hívjuk az atyát, hogy senki ne haljon meg a környezetünkben az erősek Kenyere, Krisztus nélkül. Hisz’ tapasztaljuk, hogy nem megijednek, hanem szentségi megerősítést és igazából szinte mindig lelki megnyugvást nyernek a haldoklók e szentség által, valamint felkenést a végső győztes harcra, amely után a Mennyei Atya színe elé állhatnak. E szentség jelentőségét azzal hagsúlyozhatjuk ki leginkább, hogy katolikus hitünk szerint, ha valaki e szentség őszinte bűnbánattal történt vétele után meghal, akkor biztosan nem veszhet el, hanem Jézussal átmegy az életből az ÉLET-be (vagyis mennyországba jut, még ha tisztító tűzön keresztül is). Vagyis, ha a megkenés a halál előtti utolsó megkenés volt, ez esetben nevezzük csak utolsó kenetnek. Az elnevezés azonban jelzi, hogy megelőző kenetekre is szükségünk van életünk során, hiszen törékeny az egészségünk és az emberségünk.

Jézus elé sokszor és sokan jöttek betegek a gyógyulás vágyával, s Ő “mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket” (Lk 4,40) - olvassuk az Evangéliumban. Ugyanez történik a betegek kenetének vétele előtt: a felszentelt papon keresztül Jézus ránk helyezi gyógyító kezét és megkeni homlokunkat és két tenyerünket a betegek olajával. “Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15) Jézus tehát nemcsak lelki megnyugvásunkat, hanem fizikai gyógyulásunkat is szeretné segíteni ezen a szentségen és az Egyház valamint a hívő közösség és a család imáján keresztül. Jól tesszük tehát, ha életünk során pl. műtétek, komoly kórházi kezelések előtt, súlyos betegségek, vagy súlyosbodó betegségszakaszok során akár fiatalon, akár idősebb korban mindig felvesszük ezt a szentséget, 60 éves kor felett pedig évente legalább egyszer a betegek szentségének közös templomi kiszolgáltatásakor. 

A betegek szentsége 3 egymástól elválaszthatatlan részből áll, ezért a szentkenet felvétele előtt közvetlenül gyónni kell (életveszély, súlyos műtét előtt olyan katolikus keresztény is gyónhat, aki egyébként életállapota miatt nem; aki pedig nem katolikus keresztény, katolizálhat; ha valaki kereszteletlen, akkor megkeresztelkedhet, ha osztja a hitünket, vágyik az Eucharisztiára): 

1. őszinte szentgyónás 

2. betegek olajával való megkenés

3. szentáldozás.

Betegek kenetének felvétele a templomban

Minden évben a Betegek Világnapjához (febr. 11.) legközelebb eső vasárnapon a Szent Mihály és a Szent Imre Plébániatemplomban. Csak azok vehetik fel, a betegek szentségét, akik előtte szentgyónást végeztek. Ezt aznap a szentmise előtt fél órával vagy az előző vasárnapon lehet elvégezni.

Külön, egyedi kérdésre bármelyik szentmiséhez kapcsolva van lehetőség (pl. kórházba menetel, műtét előtt) az atyákkal való egyeztetés alapján, de mindig Szentgyónás kell megelőzze.

Betegek és mozgásukban gátoltak otthonukban vagy kórházban, szociális otthonban való lelkipásztori látogatása, áldoztatása, gyónás, lelki beszélgetés, betegek kenete

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a testvéreink, akik fizikai akadályozatásuk miatt nem tudnak eljárni a templomba, ne távolodjanak el a Jó Istentől és az egyházközségeinktől, valamint ne essenek el a rendszeres gyónás, áldozás, alkalmankénti betegek kenete szentségétől, ezért szívesen meglátogatjuk őket otthonukban, illetve megköszönjük, ha hozzátartozóik, szomszédaik elhozzák őket legalább alkalmanként vagy ünnepekre templomunkba.

Rendkívül fontos, hogy komoly műtét vagy kórházba való bevonulás előtt hívjunk papot, hogy a beteg lelkileg felkészülhessen és a betegek szentsége által megerősödjön. Haldoklókhoz ne halogassuk az atyák elhívását. Ilyen esetben mi is mindent félretéve jövünk, hogy Jézus erejét, gyógyító szeretetét és békéjét osszuk meg a szentségek által. Ha valaki nem volt még elsőáldozó, betegágyán is fel tudjuk készíteni rá, sőt meg is tudjuk keresztelni, ha a keresztség által még nem vált Isten gyermekévé.

Területi illetékesség alapján kell felkeresni a lelkipásztorokat!

a.) Beteg vagy mozgásukban gátolt testvéreinkhez minden hónap első péntekén kijárnak az atyák gyóntatni és áldoztatni vagy az akolitusok áldoztatni.

Aki szeretné, hogy rendszeresen vagy nagyobb ünnepek előtt (pl. karácsony, húsvét) vagy alkalmanként elsőpénteken meglátogassuk őt, vagy beteg hozzátartozóját, mert már nem tud egykönnyen eljutni vasárnapi szentmisékre, akkor iratkozzon fel a sekrestyében vagy irodaidőben a plébánián (vagy a fenti e-mail címen). Ekkor felkerül az atyák és akolitusok beteglátogatási elsőpénteki menetrendjébe, s elsőpéntekenként délelőtt meglátogatjuk őt. Az alkalmak előtt önkéntesünk, Maczák Béla akolitus telefonon is egyeztet, hogy körülbelül mikor tudunk menni és, hogy gyónásra is szükség van-e, vagy csak áldozni szeretne a beteg.

b.) Kórházba készülő, vagy már bekerült híveink látogatása

Ez esetben külön időpontban kimegyünk, lehetőleg már a műtét vagy a kórházba bekerülés előtt vagy után betegeinkhez dunakeszi otthonukba, vagy a kórházba, bár utóbbi esetben sokszor praktikusabb, ha abban segítünk, hogy a kórházba rendszeresen belátogató atya a mi betegeinket is mielőbb felkeresse. 

Budapesti kórházak esetén a kórházlelkészség központi számát érdemes hívni:

+36 1 2139620

Váci Egyházmegye területén lévő kórházak esetén pedig:

+36 30 194-4711, vagy: www.korhazlelkesz.hu

c.) Dunakeszin otthonokban, különösen a Gondtalan Élet otthonban és a Sztehlo Gábor Evangelikus Szeretetszolgálat fóti úti otthonában 

Havonta általában első pénteken mennek ki az atyák gyóntatni, áldoztatni és igeliturgiát tartani, vagy az akolitusok áldoztatni és igeliturgiát tartani. A Szent Mihály Karitász csoportunk önkéntesei általában előtte való napokban felkeresik a lakókat beszélgetnek velük és felmérik ez irányú igényeiket is. A város többi (akár nappali, akár bentlakásos) otthonába pedig hívhatók vagyunk területi illetékesség alapján. 

d.) Haldoklóhoz bármikor és azonnal hívhatók atyáink

Az atyákat rögtön és közvetlenül keressék (a 20-823-1719-es számon Laci atyát, Pali atyát pedig a 30-474-5561-es számon). Amint tudnak, azonnal mennek atyáink, amelyiküket előbb elérik.