3-4. osztályosok és elsőáldozásra felkészülők közije bemutatása - Szent Imre

Hetente csütörtökönként 16:30-tól 17.15-ig tartja a Szent Imre templomban Sréderné Devecz Valéria katekéta és atyáink (Farkas László és Ecseri Pál). A hitéleti formálódás elsődleges helye a plébániai közi, ahol képzett katekétáink és atyáink segítik a gyermekek hitre jutását/hitükben való fejlődését.

A harmadik negyedikesek csoportjába olyan gyerekek is járhatnak, akik még nem elég elszántak az elsőáldozásra való felkészülésre. Az előáldozás Krisztus Szent Testének (az Eucharisztiának) legelső magunkhoz fogadásának ünnepe, ami Plébániánkon jellemzően az általános iskolai negyedik osztályos kor kezdetén, ősszel történik. Természetesen gyakran előfordul az is, hogy valaki felsős korára érik meg ennek a nagy szentségnek a befogadására, mások csak felnőtt korukban, a katekumenek/keresők felkészítő alkalmán keresztül készülnek fel az Eucharisztia első vételére. A felkészítés viszont ebben a csoportban már megkezdődik a harmadikos kor elején (később beérők esetén értelemszerűen minimum egy évvel az elsőáldozás előtt). A felkészítő alkalmakat Vali nénin kívül gyakran tartják lelkipásztoraink: Ecseri Pál és Farkas László atya. A felkészülés része a jelöltek bemutatása a közösség előtt, az első gyónás, még az elsőáldozás előtti “tanév vége felé”, majd a második gyónás közvetlenül a szentáldozás előtt. Az órarendi iskolai hittan nem elegendő feltétele az elsőáldozásnak, mert ahhoz szükséges az is, hogy a gyermek (lehetőleg szüleivel együtt) állandó részévé tegye az életének, hogy minden vasárnap részt vesz a szentmisén.

Sréderné Devecz Valéria