Harmonia Sacra Kórus

Templomunk kórusát nem kell bemutatni, hiszen nagy egyházi ünnepeinken és minden hónap első vasárnapján tudásuk legjavát adva éneklik magyar szerzők miséit és a zenei világirodalom egyházi műveit. Mégis talán érdeklik közösségünk tagjait a kórus megalakulásának és működésének körülményei, valamint a Harmonia Sacra örömei és gondjai, melyekről kötelességünk időnként tudósítani. Szeretettel várnak soraikba új tagokat és érdeklődőket. A Próbák ideje: Kedd, 18:30-tól a Szt. Imre teremben (közvetlen a templom déli részén.) Aki kedvet érez az énekléshez, látogason el a kórus próbáira. 

Az együttes templomi kórusként, 1995. február 5-én, Oláh Antal plébános úr segítségével és támogatásával alakult meg. A kórusuk életre hívója és életben tartója azonban Szakáll Lászlóné, fiatal és középkorú híveink Lujzi nénije, művészeti vezetőnk és karnagyunk.

A vegyeskart 20 tagunk alapította, akik közül 12-en ma is velünk vannak. 39 fős tagságunk mintegy fele belépéskor már valamilyen kóruséneklési vagy más zenei gyakorlattal bírt, de énekel három fiatal karnagy is együttesünkben, kiket érdemes név szerint említeni: Altsach Gergely, Tóth-Cseri Marica és Szabó Gábor. Igazából azonban amatőrök vagyunk, akiknek a napi kemény munka vagy a szokásos nyugdíjas kötelezettségvállalások után lelki felüdülést jelent, ha kiénekelhetik magukból a feszültséget. Vannak köztünk egészségügyiek, orvosok, mérnökök, közgazdászok, fizikaiak és alkalmazottak, a kiváló lakatostól a kiváló bankárig. A hívő közösség elé csak megalakulásunk után majd’ másfél évvel, 1996. június 16-án, Jézus Szíve vasárnapján léptünk, és az önálló koncert keretén belül vettük fel a Harmonia Sacra nevet. Rendszeresen hangversenyt szervezünk és fellépünk a templomi búcsúkon és Advent idején, ilyenkor a megívott művészek és kórusok jóvoltából a Jézus Szíve templom Dunakeszi zenei központjává válik. Virágvasárnap és Nagypénteken passiókat adunk elő, és rendszeresen szerepelünk templomunkban Húsvét vasárnapján, az éjféli miséken és Nagykarácsony vasárnapján. 1998. óta minden hónap 1. vasárnapján a szentmiséken végzünk szolgálatot.

Az említett rendszeres alkalmakon kívül több mint százszor léptünk fel önállóan vagy más együttesekkel. Kiemelkednek vendégszerepléseink a váci székesegyházban, köztük a Szt. Cecília kórustalálkozó, hangversenyünk a budapesti Szt. István bazilikában és szerepléseink a Servite ökumenikus kórussal. Közvetítette szolgálatunkat szentmise keretében a Katolikus rádió és kétszer a Mária Rádió. Dunakeszin minden templomban éneklünk: pl. 15 alkalommal léptünk fel a Szt. Mihály templomban, de néhány ökumenikus imahéten énekeltünk a református és az evangélikus templomban is. A városon kívül 27 alkalommal adtunk koncertet vagy vettünk részt zenei áhítatokon. Fontosnak tartjuk két erdélyi utunkat, melyek keretében Tordaszentlászlón, Székelykeresztúron és Csíksomlyón összesen 5 alkalommal adtunk önálló hangversenyt.

Működésünk eddigi 16 éve alatt összesen 9 jótékonysági koncertet adtunk (pl. új plébániánk felépítése, az orgona felújításának javára). A jótékonysági koncertek során több millió forintot énekeltünk össze közösségi célokra. Adományunkkal segítettük a Madarász utcai Gyermekkórházat, emlékművek megalkotását. Kisebb összegekkel támogattuk egyik tagunkat tanulmányainak befejezésében, amit később kamatostul kaptunk vissza tőle szellemi értékekben.

A 15 év alatt rendszeresen támogatott minket:

- a templom képviselő testülete és személyesen Oláh Antal és Szádoczki Károly plébánosok;
- Dunakeszi önkormányzata és személyesen Kecskeméthy Géza polgármester;
- Kovács László pékmester;
- Bán Mihály, a Hadik étterem vezetője;
- a Bárdos Lajos általános iskola;
- a József Attila Művelődési Központ;
- valamint év végi összejöveteleinken Tóth Márton és felesége.

Nagyvonalú számítást végezve kórusunk eddig mintegy 800 próbát tartott. Egy valaki volt ott majdnem minden próbán: Szakáll Lászlóné, Lujzika, művészeti vezetőnk és karnagyunk. Az ő kórusvezetői felfogására az arány, az arányosság és a mérték tiszteletben tartása a jellemző. Egyetlen fogalommal kifejezve: a jó ízlés. Jellemzője a zenei hangsúlyok és hangsúly-eltolódások kimért egyensúlya, a kórusművek ívének plasztikus megmutatása, a zenei szövet és a művek szövegének értelmezhető összhangba állítása. Nem szűnő energiával irányítja, szervezi kórusunk mindennapi életét.

A Harmonia Sacra vegyeskarnak gondjai is vannak: a próbaterem a Szent Imre ifjúsági házban már nagyon szűkös, ha (véletlenül) minden dalostársunk eljön a heti próbára. Nagyobb baj, hogy bizony idősödünk. Minden szólamban több fiatal, friss, tiszta hangra lenne szükség, mert az öregedéssel sokszor – ha nem figyelünk eléggé – az „alulintonálás” is együtt jár. Fiatal testvérek, gyertek hozzánk. Cserébe a rendszeres próbákért megkapjátok harmóniai feloldódás nagyszerű élményét és egy összetartó közösség szeretetét.
Forrás: Dr. Ládai Balázs