Bérmálás

A bérmálás a három beavató szentség egyike. A keresztséget és az elsőáldozást követően a krisztusi életbe való beavatást teszi teljessé. A római katolikus tradícióban a nagykorúság szentségének is szokták nevezni. A hitben való nagykorúság nem életkorhoz, hanem döntéshez kötött, de életreszóló elköteleződést érett személy tud vállalni, ezért latin Egyházban átalában bizonyos érettséghez kötik az egyes egyházmegyék püspökei a bérmálás kiszolgáltatását (Váci Egyházmegyében 16 év), persze halálveszélyt leszámítva. Az ortodox és a görögkatolikus tradíció szerint csecsemőkorban meg is bérmálják a gyermeket, amikor megkeresztelik. A bérmálás megtért keresztény hívő életében tudja leginkább meghozni a gyümölcsét. A bérmálás szentségén a Szentlélek ajándékokat és adományokat oszt kinek-kinek, de már nem magánhasználatra, hanem, ahogy Szent Pál apostol írja: “A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1Kor12,7) 

Sokan bérmálkoztak, de nem látszik rajtuk. Miért? 

Mert elfelejtették ezt az alapvető tényt, hogy a Szentlélek karizmatikus adományai akkor válnak nyilvánvalóvá, ha a megtért hívő ember Jézusnak átadja az életét és hirdetni kezdi evangéliumát és elkezd szolgálni az Egyházban és a világban. A jelek, csodák és erőmegnyilvánulások már az első keresztényeknél is mindig az evangélium hirdetését kísérték. Ugyanezen oknál fogva bérmaszülő (más néven kezes) olyan hitét gyakorló, már megbérmált katolikus lehet csak, aki segíteni tudja a bérmálandót már a felkészítés alatt és a bérmálás után is a krisztuskövetésben és abban, hogy megtalálja szolgálatát a liturgia, szeretetszolgálat, közösségépítés és evangelizáció terén. A bérmaszülő (vagyis kezes) nem kell, hogy szülő legyen, sőt lehet egy fiatalabb személy is akár. A bérmálandó egy olyan bérmaszentet válasszon ki a felkészülés során magának, akinek az élete példakép számára.

A következő bérmálás 2024 júniusában lesz a Szent Imre templomban mindhárom plébánia (Szent Mihály, Szent Imre és Jézus Szíve) felnőtt és fiatal jelöltjeinek (akik addigra betöltik a 16. életévüket, szentmisére járnak, bérmálási felkészítőn vesznek részt és hitüket gyakorolják). A Jézus Szíve plébánia fiataljai és felnőttjei számára is nyitottak az alábbi felkészítő alkalmak, de nekik mindenképpen Szádóczki Károly atyával kell egyeztetniük a felkészülésük menetét.

A felnőtt bérmálásra készülőkkel kéthetente hétfőn 19:00-kor találkozunk a Szent Imre plébánián és 20.15-ig vagyunk együtt, kb. nyolcan a katekumen alkalmak során (mindhárom plébániáról várjuk ide a felnőtteket).
Másik felkészítő katekumen csoportunkat pedig kéthetente csütörtökönként 14 órától 15 óráig a Krisztus Király Általános Iskolában tartjuk. (Ez utóbbi csoportba szülők és pedagógusok is érkeznek a városból kb. hárman-négyen vagyunk). 

A fenti csoportok tagjai olyan felnőtt keresők, akik vagy még bizonytalanok a hitükben, és kérdésük van, s ezeket szeretnék valahol feltenni, vagy, akik gyermekként nem részesültek a keresztség, az elsőáldozás vagy a bérmálás szentségében, és most szeretnének felkészülni ezek befogadására, esetleg más felekezet szerint lettek megkeresztelve, de most katolizálnának és olyanok is, akik ugyan minden szentségben részesültek, de úgy érzik, hogy ezeken inkább “átestek”, de nem vált igazán személyessé vagy tudatossá a hitük.
Fontos, hogy először megismerjék Isten szeretetét és hitünk válaszait az élet nagy kérdéseire, közben begyakorolják a személyes Istenkapcsolatot, és tevékeny tagjává váljanak a keresztény közösségnek.
Fontos szerepe van tehát a katekumenátusnak (a bérmálásra való előkészületnek /mely némelyeknél egyúttal elsőáldozásra, keresztelésre való felkészítéssel is együtt jár/), mely a hitbe és a keresztény életbe való bevezetés, és ezzel előkészíti az embert Isten ajándékának fogadására a keresztségben, a bérmálásban és az Eucharisztiában.

A hétfői és csütörtöki csoport nyitott, mindenkit szeretettel várunk. Hétfőn előtte 18:00-kor a Kápolnában Szentmise van, érdemes ezt a lehetőséget is kihasználni az Úrral való találkozásra.

Az ifis korosztály felkészítőjét a Szent Imre Plébánián minden pénteken 17 órától 18.15-ig, a Szent Mihály Plébánián pedig 20.00-tól 21.30-ig a rendes ifihittanos alkalmakba ágyazva tartjuk.

Imádságos, játékos, tanulós, témázós-beszélgetős alkalmak ezek. Az ifi célja, hogy hiteles krisztusi kortársközösség formálódjon a fiatalok között, ennek érdekében több kötetlenebb alkalmat is szervezünk kb. 2 havonta (pl. pénteki játszós est, nyársalás, ottalvós csapatépítő, nyári ifis tábor stb.) Minden Istenre nyitott fiatalt várunk, nemcsak azokat, akik bérmálkozásra is készülnek, hiszen ez a csoport egyben a bérmálásra felkészítés helye is, de azoknak is helye van köztünk, akik nem vagy még nem szeretnének bérmálkozni. A csapat együtt marad és együtt halad, mint Jézus tanítványai attól függetlenül, hogy éppen egyénileg ki hol tart és, hogy megérik-e a döntése Jézus Krisztus mellett és, ha igen, akkor mikor köteleződik el az apostolkodásra. Amikor ez a vágy az evangélium hirdetésére és a krisztuskövető életformára közülük néhányukban megszületik, akkor ők katekumenné válhatnak, ami a befogadási (katekumenek bemutatása) szertartásban fejeződik ki. Ekkor kezest (jövendő bérmaszülőt) választanak, aki nem kell, hogy szülő legyen, csak maga is elkötelezett megbérmált katolikus. Egy életigét is választanak a katekumenek vezérfonalként, melyet hétköznapjaikban próbálnak életre váltani. Először kisebb szolgálatokban próbálják ki magukat, majd kérik a Szentlélek Isten erejét, hogy a bérmálásban kenje fel őket lelki adományokkal, hogy saját karizmáikra rátalálva találják meg a sajátos szolgálatukat a világban és az Egyházban (az evangelizáció, a tanúságtétel, a szeretetszolgálat, a liturgia (pl. ministrálás, felolvasás, kórus), a közösség- és pl. táborszervezés terén) és ezáltal épüljön körülöttük az Isten országa. A bérmálás “normál menetben” legkorábban 16 éves korban lehetséges. 

Az alkalmainkra nem kell külön jelentkezni (de lehet!), bármikor belekóstolhattok, de kérdés esetén kereshetitek Laci atyát. Az aktuális hirdetésekben mindig benne van a következő alkalom, oda lehet becsatlakozni.

Részletek és jelentkezés itt:  Dr. Farkas László atya

A Jézus Szíve Plébániához tartozók keressék meg Szádóczki Károly atyát iroda időben!