Kis ifi: 6-7-8. évfolyam ifije bemutatása - Szent Imre

A kisifit a Kápolna utca 12-ben keddenként 16:30-kor egy Szent Mihályos ifis segítő, egy Szent Imrés kamaszgyerekes Anyuka és atyáink tartják Ecseri Pali atya vezetésével. A hitéleti formálódás elsődleges helye a plébániai közi, ahol képzett katekétáink és papjaink segítik a gyermekek hitre jutását/hitükben való fejlődését.

Ebben az életkorban már a középiskolás korúak ifi-közijébe való gördülékeny átmenetre kell felkészülni. Sokan azt hiszik, hogy az iskolai hittanos csoport, vagy az egyházi iskola a gyermek hitéleti közösségét biztosítja, de ez nem egészen így van. A diákok már ebben a korban azokat tekintik referenciacsoportjuknak a hitben, akikkel nem kötelezőség miatt járnak csupán össze, hanem informálisan (az intézményi kereteken túl is) és akikkel éppen ezért hosszú távon egy csapattá válhatnak. No mármost az iskolai hittanon intézményi keretek között nem tud létrejönni ez az informális közi, ráadásul az iskola egyszer csak véget ér (sokaknak már korábban pl. hatodik osztály végén), s hirtelen egy teljesen más közegben, teljesen más emberek között találja magát. A hitéleti kis ifis közije lesz az egyetlen keresztény kortársközössége, amely kibírhatja az iskolaváltásokat és hosszú távon időtállóbb kapcsolódási pont maradhat egészen felnőtt koráig. Ebben az életszakaszban a szülők szerepe kezd háttérbe szorulni, a kortárs közösségben közösen vallot hit, meggyőződések és értékek válnak döntő érvényűvé. Ezért létfontosságú idejében egy jó katolikus hitéleti témákkal foglalkozó kortárs közösségbe betagozódni.

A kis ifi célja, hogy hiteles krisztusi kortársközösség formálódjon a fiataljaink között, ennek érdekében több kötetlenebb alkalmat is szervezünk kb. 2 havonta (pl. pénteki játszós est, nyársalás, ottalvós csapatépítő, nyári ifis tábor stb.)

Ecseri Pál atya