Keresztelés

Szeretettel köszöntjük a Dunakeszi Főplébánia és a Dunakeszi-Alagi Szent Imre plébánia online jelentkezési oldalán. Gyermek keresztelésére jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tud. 

LÉPÉSEK

 1. Kérjük szerezzék be a hivatalos papírokat! A keresztelőhöz szükséges a szülők, keresztszülő(k) (megj. egy keresztszülő teljesen elegendő!) - lehetőleg 3 hónapnál nem régebbi  - keresztlevele, amit a keresztelés helyén kell kikérni. Ezek hiányában legalább keresztelési emléklapok másolata szükséges. Ezen felül a keresztszülőnek - amennyiben nem saját plébániáján vállal keresztszülői tisztséget - arról a plébániáról ahová templomba jár, kell hoznia egy plébánosi igazolást, mellyel plébánosa igazolja, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat. Mindenki saját plébániáján intézze a keresztelést, ha komoly indokkal mégsem a saját településén intézné, akkor a területileg illetékes plébános írásos hozzájáruló nyilatkozata esetén teheti csak meg ezt. A fenti dokumentumokat legyenek kedvesek a plébánián a személyes adategyeztetéskor leadni
 2. Töltse ki a gyermeke keresztelésével kapcsolatos online jelentkezési lapot, amit a rendszer továbbít az iroda tárhelyére.
 3. Kérjék meg a választott keresztszülőt/keresztszülőket (kereszttanút), hogy töltse ki a rá vonatkozó online jelentkezési lapot, amit a rendszer továbbít az iroda tárhelyére.
 4. Kérjük, a kitöltést követően legalább az egyik szülő keresse fel irodaidőben a plébániát személyesen adategyeztetés céljából, amire hozza magával az 1. pontban részletezett dokumentumokat.
 5. Ezen alkalommal vagy iroda időben kérjen időpontot keresztelési felkészítő megbeszélésre a keresztelés helyének plébániáján. Ezen a megbeszélésen mindkét szülő és a keresztszülő(k) lehetőleg vegyenek részt, szükség esetén - pl. keresztszülők fizikai távolléte indokán - az akadályozott szülő/keresztszülő online is részt vehet.
 6. A keresztszülőségnek egyházi jogban rögzített feltételei vannak. A feltételeknek meg nem felelő személy csak kereszttanúnak minősül.

AMIT JÓ FIGYELEMBE VENNI

Keresztelést csak szülők kérhetik kisgyermekük számára, s legalább egyik szülő vagy egy közeli családtag kell, hogy vállalja és biztosítsa a keresztelendő keresztény nevelését, ha erre megalapozott remény nincs, akkor a keresztelést el kell halasztani.

Kitöltési útmutató – kérjük figyelmesen elolvasni!

 

A kérdések többsége egyértelmű, ahol kérdés merülhet fel, ott az alábbi útmutató szerint kérjük kitölteni!

1. A keresztelendő gyermekre és a szülőkre vonatkozó adatok:

Kérem, írja be a gyermek védőszentjét! Ha a gyermek polgári nevének nincs védőszentje, kérem, válasszon egy védőszentet keresztnévként, ami a kereszteltek anyakönyvébe bekerülhet

Az Édesapa, Édesanya vallása keresztelése szerint (kereszteltek anyakönyvébe bekerül): elképzelhető, hogy valakit reformátusnak kereszteltek, de katolizálni készül, viszont még reformátusként van megkeresztelve. Így ilyenkor a református vallást kell beírni.

Az Édesapa, Édesanya vallása jelenlegi hitvallása szerint: ha egy reformátusnak keresztelt már katolizálásra készül, katolikus templomban gyakorolja a hitét, készül a Szentségek felvételére, akkor ide a római katolikust kell beírni.

Az Édesapa, Édesanya származási helye (vagyis a település neve, ahová hazahozták a kórházból az apát, amikor megszületett) - kötelező adat a kereszteltek anyakönyvében: nem  az számít, hogy melyik városban született! Ha pl Budapesten született, de Dunakeszin éltek, és ide hozták haza, akkor Dunakeszit kell beírni!

Az Édesapa, Édesanya családi állapota (a gyermek törvényes származásának megállapításához szükséges adat) – lehetséges válaszok:

 •         házas, a gyermek édesanyjával/édesapjával
 •         házas, nem a gyermek édesanyjával/édesapjával
 •         nőtlen, élettársi kapcsolatban
 •         elvált
 •         özvegy
 •         egyéb (ezt kérjük pár szóban kifejteni)

Szentségi házasságban él: érvényes házasságot kötöttek templomban?

 

2. Keresztszülőre vonatkozó adatok: 

Keresztszülői tisztséget csak katolikus, hitét gyakorló megbérmált keresztény vállalhat. Neki hoznia kell a saját megkeresztelése helyének plébánia hivatalából kereszteltek anyakönyve alapján frissen kiállított hivatalos keresztlevelet (s nem pedig otthoni emléklapot), majd ezzel az okmánnyal meg kell keresnie azt a plébánost, akinek a templomába rendszeresen jár Szentmisére, hogy adjon egy hozzájárulást ahhoz, hogy Dunakeszin a Főplébánián, a Szent Mihály templomban, vagy az Alagi Plébánián, a Szent Imre templomban keresztszülői tisztséget vállalhat. Ennek híján nem minősül az illető hivatalos keresztszülőnek, s csak keresztségi tanúként állhat a keresztelendő mellett. A keresztlevelet kérjük papír alapon vagy elektronikus úton (beszkennelve) eljuttatni a keresztelés helye szerint illetékes plébániahivatalhoz irodaidőben vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!) Egy keresztszülő elegendő, aki a fentieknek megfelel, de ha kettő is van, akkor sorolja fel mindkettőnek a nevét!