Jegyesoktatás, házasságra felkészítés, esküvő

A házasság Isten tervében

A házasság egy férfinek és egy nőnek az ajándékozó szereteten alapuló, egész személyiségüket kölcsönösen és feltétel nélkül odaajándékozó életszövetsége, egységállapota.
A házasság Isten tervében a világ legszebb dolga, s mint minden igazán értékes kincsért meg kell dolgoznunk egy jó házasságért. Személyiségünk szeretetben való kibontakozásának elsődleges helye a házasság és a család. Sokan azt mondják, hogy minek eljönni a templomba esküdni, az csak egy papír! Mi anélkül is szeretjük egymást. De ha csak egy papír lenne, akkor miért esik annyira nehezükre némelyeknek, hogy meglépjék ezt a döntést? Talán nem mernek felelősséget vállalni, s igent mondani egy kiszámíthatatlanra… Isten ehhez a szent kalandhoz kész megadni minden áldását, ha egy férfi és a nő véglegesen, kizárólagosan és visszavonhatatlanul egymást akarják és mindazt, amit a házassággal Isten az ember számára elgondolt. Egyszer így fogalmazott valaki: “a tudatosan ápolt és Isten áldására folyamatosan építkező házasság nem felbonthatatlan, hanem egész egyszerűen nem fog felbomlani.” Ehhez van szükség a házasság szentségi kegyelmére, vagy kereszteletlen féllel kötött házasság esetén Isten mindhalálig egy testté tevő kegyelmi áldására, és természetesen arra, hogy az istenkapcsolat és a hitvesi szeretet folyamatosan ápolt legyen. Ennek kiváló eszköze lehet egy jó házassági felkészítő kurzus, később pedig egy jó házascsoport. Mindkettőre hívjuk a házasulandókat! Házascsoportjainkról a Közösségeink menüpontban tájékozódhatnak!

Házasságra felkészítés (jegyeskurzus)

Kedves Jegyesek!

Életetek alapját fektetitek le a következő hosszú évtizedekre. Egy igényes és jó házasságért meg kell dolgozni, ezért ne érjétek be rövid jegyeskurzussal. Egy ház tartóssága is az alapokon múlik. A Dunakeszi Szent Mihály és Szent Imre Plébánián indított jegyeskurzus egy 7 alkalmas kapcsolatépítő és a legalapvetőbb hitbeli és szentségtani ismereteket átadó kurzus, tréningelemekkel, s otthoni páros gyakorlatokkal, beszélgetésekkel. Vezeti: Dr. Farkas László dunakeszi plébános, mentálhigénés lelkigondozó, aki alkalmilag bevon tanúságtevő házaspárokat is.

A jelentkezők időbeosztása függvényében a többségnek kedvezőbb időpontban vagy vasárnap délutánonként 15.00-tól 17.30-ig vagy vasárnap esténként 20.15-től 21.45-ig tartjuk a Kápolna utca 12-ben februártól májusig kéthetente.

Két megkeresztelt között érvényesen megkötött házasság (feltételei pl. hogy katolikus fél katolikus kánoni forma szerint kell kösse, mindkét fél szabad akarata, gyermekáldásra való nyitottsága megvan stb.) szentségi és felbonthatatlan életszövetséget hoz létre egy érett férfi és egy érett nő között.

Két megkeresztelt esetén a következő esetekben vagyunk illetékesek az esketésre:
a.) Mind a menyasszony, mind a vőlegény római katolikus.
b.) Egyik fél római katolikus, másik fél görög katolikus vagy ortodox keresztény
b.) Egyik fél római katolikus, másik fél protestáns (pl. evangelikus, református, baptista);
továbbá, ha a római katolikus fél rendelkezik lakóhellyel vagy pótlakóhellyel plébániáink területén, vagy pedig kérnek elbocsátót a római katolikus fél lakóhelye vagy pótlakóhelye szerint illetékes plébánostól, mert nálunk szeretnének esküdni valamelyik templomunkban. Ezt mindenképpen érdemes megkérni, ha itt terveznek majd letelepedni, de más esetben is lehetséges nálunk esküdni. Sőt arra is van lehetőség, ha a plébániáink területén lakó jegyesek más településen szeretnének esküdni, de ahhoz plébánosi elbocsátót kell kérjenek tőlünk. Ajánlatos a jegyesfelkészítést mindenkinek ott végezni (attól függetlenül, hol lesz az esküvő), ahol tervezik közös életüket megkezdeni, hogy már a felkészítés során is megismerjék egymást az ottani atyával és az ottani fiatal házasokkal és ez segítsen nekik a megérkezésben annak a településnek a keresztény közösségébe is. Természetesen mi leginkább annak örülünk, ha a Dunakeszin lakó jegyesek nálunk végzik el a jegyesfelkészítést és itt tartják az esküvőjüket is, de természetesen készek vagyunk őket elkísérni az általuk választott település templomába is, s összeadni őket ott, ahol az esküvőjüket tervezik, ha ennek örülnének, s a helyi atya hozzájárul. Arra is van lehetőség, hogy a nem római katolikus fél lelkipásztora is jelen legyen az esküvőn, amit ökumenikus szertartáskönyv szerint köt meg a jegyespár.
Megjegyzés: Az Egyházban a római katolikus fél tényleges lakóhelye (és nem a bejegyzett lakcíme) számít (ahol legalább 5 éve lakik, vagy ha semmi el nem szólítja, szándékában áll végleg ott letelepedni), vagy ha az iméntivel nem rendelkezik, akkor jelenlegi pótlakóhelye (ahol legalább 3 hónapja lakik (vagy lakott és nem zárja ki, hogy oda visszatérjen), vagy ha semmi el nem szólítja, szándékában áll legalább 3 hónapot ott tölteni).

Ha egyik fél római katolikus, a másik kereszteletlen: Ez esetben érvényes és teljességgel felbonthatatlan, de nem szentségi házasság jön létre a fenti feltételek megléte esetén a templomi esküvőjükön. A házasság szentségi dimenziója akkor jelenik meg, amikor a kereszteletlen fél megkeresztelkedik, ezért bátorítjuk őket a katekumenátus megkezdésére. Amennyiben viszont a nem megkeresztelt fél nem tud osztozni a hívő fél hitében és nem akar megkeresztelkedni vagy a házasságkötésig még nem tud eljutni a katekumenátus során a keresztelésig, attól függetlenül érvényesen és felbonthatatlanul megköthetik házasságukat bármelyik római katolikus templomunkban, de ehhez a disparitas cultus (vagyis a valláskülönbség tilalma) alóli felmentést kell kérnie az illetékes plébánosnak a megyéspüspöktől. A katekumenátust (vagyis a felnőtt keresztelésre, elsőáldozásra és bérmálkozásra felkészítő és keresők csoportját) kéthetente este 7-kor tartjuk a Kápolna utca 12-ben. A jegyesoktatás és az esküvő lehetséges helyszíneiről ugyanúgy a két megkeresztelt közti házasságkötésről írtak érvényesek.

A jegyeseket, akik 2024-ben szeretnének házasodni kérjük szeretettel, hogy jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián irodaidőben legkésőbb január végéig, mert februárban kezdődik a jegyesoktatás a Kápolna utca 12-ben. Addigra érdemes beszerezni a menyasszony és a vőlegény 3 hónapnál nem régebbi keresztelési anyakönyvi kivonatát a keresztelés helye szerint illetékes plébániáról és kitölteni a jelentkezési adatlapot.

Online is lehet jelentkezni az alábbi űrlapokon:

Menyasszoy: https://forms.gle/qHv5VNZCRXVD3WNg9

Vőlegény: https://forms.gle/Dua8q7HjwpJokQcdA

Ha valaki később kapott észbe és csak tavasszal jelentkezik, számukra Ecseri Pál káplán atya tart egy pótló jegyeskurzust, de kérjük, hogy ezt aki csak teheti kerülje el, mert az hirtelen túl sűrű lehet és kapkodás, valamint a csoportos felkészülés nagy előnyeiről is lemaradhatnak a résztvevők.

Fiatal házasok közössége

Esküvő után van lehetőség arra, hogy a friss házasok akár a jegyeskurzuson szerzett barátaikkal együtt létrehozzanak egy új házasközösséget, akár csatlakozzanak fiatal házasközösségeink valamelyikébe. A Szent Imrés házascsoportok bemutatása és a Szent Mihályos házascsoportok bemutatása menüpontbon olvashattok erről.

Baba-mama klub

Nagyon örülnénk, ha a fiatal anyukák, akik nálunk készültek a házasságra becsatlakoznának a Baba-mama körre. A Szent Imre baba-mama klub bemutatása és a Szent Mihály baba-mama klub bemutatása menüpontban találhattok erről információkat.