Idősebbek bibliaórájának bemutatása

Az "idősebbek bibliaórája" csoport indulását az a közösségi igény hozta létre, hogy a sokszínű gyermek- ifjúsági- és felnőtt programok mellett a Szent Imre templom közelében lakó idősebb testvéreinknek is legyen egy szívükhöz és lakásukhoz közel lévő program, ahová szívesen jönnek és számukra is lehetőség nyíljon közösségben foglalkozni a Biblia tanításaival.

Csoportunk 2022. március 9-én tartotta az első összejövetelét, és azóta is rendszeresen találkozunk kéthetente a Szent Imre templomban, amit könnyen meg tudnak közelíteni az idősebbek is.
Csoportunkat a több évtizedes hitoktatói tapasztalatokkal, teológiai tudással rendelkező Bisztrai Tibor fogja össze.
Minden alkalommal a következő vasárnapi szentmise evangéliumát beszéljük meg. A testvérek egybehangzó kérésére a bibliaórát mindig az Irgalmasság Rózsafüzére közös elimádkozásával kezdjük, hiszen annak éppen délután 3 órakor van az ideje. A közös imádság 15 percig tart, majd azt követi a vasárnapi evangélium felolvasása egy-egy testvérünk által. Ezután Bisztrai Tibor veszi végig, elmélkedi át hangosan az evangéliumi szakaszt valamelyik jeles biblikus egzegézise alapján, majd a megosztások következnek - vagyis a testvérek közül - aki szeretné, elmondja, megosztja a többiekkel, hogy mit is kapott most üzenetként, ajándékként az Úrtól, a Lélek indítására. Mindig megemlékezünk betegeinkről, elhangzanak jó kérések, ötletek, ami a közösségünket jobbá, mélyebbé tehetné. Egy közös Miatyánkkal fejeződik be a találkozás.

A közösség létszáma 10-16 fő között mozog, életkort tekintve az 50-80 éves korosztályt képviseljük.
Közösségünk nyitott minden hívő testvérünk előtt, örömmel vesszük, ha új testvérek jönnek közénk.

A találkozások gyakorisága, helyszíne, időpontja: kéthetente a Szent Imre templomban, az egyházközségi értesítőben is mindig szerepel a következő bibliaóránk időpontja és témája.

Elérhetőségünk: Bisztrai Tibor